Privacy

PRIVACYVERKLARING

Uw bezoek aan onze website doet ons genoegen en we willen u graag bedanken voor uw interesse in onze onderneming en onze producten. Bescherming van uw privacy vinden we erg belangrijk. We stellen u daarom graag in kennis van volgende informatie.


1. Verzamelen, verwerken en gebruik van persoonsgegevens

Bandencentrale Drapier NV verzamelt geen persoonsgegevens van bezoekers van de website.

Persoonsgegevens (zoals naam, adres, telefoon/GSM nummer, e-mailadres) worden uitsluitend verzameld wanneer u deze voor de uitvoering van een overeenkomst, het openen van een klantaccount of in het kader van een contactopname aan ons mondeling, schriftelijk of telefonisch doorgeeft. Deze gegevens worden uitsluitend door Bandencentrale Drapier NV gebruikt en verwerkt voor klantenbeheer (o.a. administratie, opvolging bestelling/levering en facturatie) op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen.

Na het einde van de overeenkomst blijven uw gegevens met het oog op administratieve, boekhoudkundige, belasting- en handelsrechtelijke doeleinden opgeslagen. De gegevens worden maximum 7 jaar in onze onderneming veilig bewaard.


2. Doorgeven van persoonsgegevens

Door ons verzamelde persoonsgegevens worden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst gebruikt en niet doorgegeven aan derden.


3. Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij erkennen onze verantwoordelijkheid om voor de informatie die u ons toevertrouwt een gepast beveiligingsniveau te voorzien. Bandencentrale Drapier NV heeft dan ook verschillende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, bekendmaking, wijziging of vernietiging. Op organisatorisch vlak worden onder meer maatregelen met betrekking tot de beperkte toegang van systemen geïmplementeerd; Maar ook technische maatregelen waaronder firewalls en bescherming door middel van persoonlijke wachtwoorden.

Ook van onze verwerkers verwachten wij dat zij een gepast beveiligingsniveau kunnen garanderen wanneer ze persoonsgegevens ten behoeve van Bandencentrale Drapier NV verwerken.


4. Informatie over de rechten van de klant en contact

U heeft recht op kosteloze informatie over van u opgeslagen gegevens, evenals het recht op rectificatie, afscherming of wissen van deze gegevens.

Wanneer u verdere vragen heeft over verzamelen, verwerken of gebruik van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op. Hetzelfde geldt voor verzoeken met betrekking tot informatie,

afscherming of wissen en rectificatie van uw persoonsgegevens, evenals voor de herroeping van een gegeven toestemming. Het contactadres vindt u op onze contact pagina.

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).
┬ę 2017 Bandencentrale Drapier NV. - Alle rechten voorbehouden


Privacyverklaring